CFO CLub

Vitajte na stránke CFO Clubu, nezávislej asociácii pre moderných finančných riaditeľov na Slovensku.

CIELE A VÍZIA KLUBU

Klub finančných riaditeľov „CFO Club“ je asociáciou vrcholových pracovníkov z oblasti finančného riadenia pôsobiacich na Slovensku. Klub bol založený v roku 2013 s cieľom stať sa vedúcou platformou slúžiacou na výmenu informácií, znalostí a možnosťou nadväzovania neformálnych kontaktov. 

Len donedávna sa finanční riaditelia takmer výlučne zameriavali na otázky finančnej kontroly a účtovníctva. Od súčasných CFO sa však očakávajú omnoho komplexnejšie schopnosti umožňujúce komunikáciu a spoluprácu s jednotlivými oddeleniami spoločnosti, v ktorej pôsobia. Vzhľadom na ich zodpovednosť za rast vo vrchných, ale aj spodných líniách je veľmi žiadané, aby sa aktívne zapájali  do tvorby a implementácie firemných stratégií a realizácie celopodnikových projektov.  Keďže sa tým významne rozšírili nároky kladené na osobnosti pôsobiace na tomto poste, je naším cieľom pomôcť finančným riaditeľom k dosiahnutiu najvyššej kvality vo výkone finančného riadenia pomocou:

  • výmeny skúseností a znalostí z oblasti
  • skvalitnenia profesijnej odbornosti a vzdelanosti prostredníctvom školení a tréningov
  • podpory kariérneho rastu
  • zapájania sa do výskumných projektov a štúdií za účelom zdieľania informácií
  • zdieľania najlepších metód vo vybraných oblastiach
  • stretávania sa s prominentnými odborníkmi z oblasti finančníctva

Staňte sa členom CFO Clubu

O CFO klube

Kontakt

Pravidlá a podmienky používania internetovej stránky

Informácia o cookies

Ochrana osobných údajov

Kontaktujte nás